ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr12.jpg
 • obr16.jpg
 • obr13.jpg
 • obr17.jpg
 • obr10.jpg
 • obr11.jpg
 • obr14.jpg
 • obr15.jpg

skolanew

skolaold

 • obr32.jpg
 • obr35.jpg
 • obr34.jpg
 • obr33.jpg
 • obr36.jpg
 • obr37.jpg
 • obr30.jpg
 • obr31.jpg

Co se děje na Husovce?

Od září 2017 jsme otevřeli pro žáky prvního stupně čtenářské kluby, které se schází jednou týdně po dobu dvou vyučovacích hodin. Program klubů je zaměřený na podporu čtenářství. Děti se seznamují s různými dětskými knihami a časopisy, poznávají život a dílo některých spisovatelů. To vše probíhá prostřednictvím rozmanitých činností - vzájemné představování a doporučování vlastní četby, vytváření komiksů, orientace v textu a domýšlení příběhů nebo jejich dramatizace, čtení v rolích, vymýšlení básniček, řešení kvízů a křížovek aj. V rámci klubu děti navštěvují knihovnu, informační centrum, muzeum nebo hvězdárnu. Knihy si zájemci vyměňují mezi sebou z „domácí“ knihovničky nebo si je mohou půjčit ze školní a klubové knihovny. Cílem klubů je rozvoj čtenářské gramotnosti, strategie a komunikačních dovedností nejen u nadšených čtenářů, ale i u žáků, kterým čtení z počátku činilo obtíže. Tyto kluby jsou pro děti velkým přínosem a rády je navštěvují. Pokud malí čtenáři zatouží po nové knize, mohou si ji i objednat v katalogu ,, Klub mladých čtenářů"z nakladatelství Albatros a Fragment přímo ve škole. Po doručení voňavé knihy najdou své majitele, kteří z nich mají obrovskou radost. Škola získala finanční prostředky na podporu čtenářské gramotnosti z evropských peněz, projektu OP VVV, jež nese název „ Spolu tvoříme budoucnost Husovky.“  

I z našich nejmenších školáků prvňáčků vyrostli zkušení čtenáři. Vše bylo stvrzeno na slavnostní akci Městské knihovny Václava Čtvrtka ,,Pasování na čtenáře" konané dne 23. 1. 2018. Za přítomnosti velevážené poroty byli žáci našich prvních tříd pasováni na čtenáře panem ředitelem Mgr. Romanem Marešem. Nejprve však potěšili všechny přítomné písničkami, básničkami nebo pohádkou, poté složili čtenářský slib a nakonec pocítili tíhu opravdového meče na svých ramenou. Děkujeme za tuto nádhernou akci, která otevírá dětem cestu do světa knih.

Zájemci o přírodu z třetích tříd už od začátku školního roku 2017/ 2018 bádají na naší školní zahradě. Poznávají rostliny, živočichy, houby. Zkoumají, měří, hledají, pátrají, zapisují, čtou, ověřují si vše, co je v živé i neživé přírodě zajímá. Několikrát se setkali s paní Mgr. Petrou Zíkovou, přírodovědkyní z Regionálního muzea v Jičíně, která jim svými přednáškami přiblížila témata: ,, Kde bydlí živočichové a Povrch těla obratlovců." Na podzim společně čistili budky. Na konci ledna pozorovali živé tvory - gekončíka skvrnitého, želvu suchozemskou a potkana. V průběhu ledna a února vytvářeli lapbooky na téma Obojživelníci. Ještě je čeká venkovní pozorování, přírodovědné soutěže, pokusy, práce s lupou a mikroskopem.

,, Objevují svět, aby na každou otázku, znali odpověď."

                                                                             Paní učitelky 1. stupně ze ZŠ Husova

Přístupy

2168237
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
469
675
3571
4433
10370
32216
2168237