ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr15.jpg
 • obr13.jpg
 • obr14.jpg
 • obr12.jpg
 • obr17.jpg
 • obr11.jpg
 • obr10.jpg
 • obr16.jpg

skolanew

skolaold

 • obr37.jpg
 • obr36.jpg
 • obr33.jpg
 • obr31.jpg
 • obr32.jpg
 • obr35.jpg
 • obr34.jpg
 • obr30.jpg

ZÁŘÍ

Seznámení dětí s vnitřním řádem ŠD

Vytvoření názvu jednotlivých oddělení a dodržování pravidel soužití v kolektivu –Desatero školní družiny

Zahájení činnosti zájmových útvarů (kroužků)

Výtvarná soutěž – Vzpomínky na prázdniny

Plavání -hry ve vodě – bazén

Bramborová olympiáda

 

ŘÍJEN

Družinový slavíček – 1.kolo pěvecké soutěže

Máme rádi zvířata – výtvarná soutěž

Sběr přírodnin a výroba dekorací

Návštěva knihovny

Přiletěl k nám drak- soutěž ve výrobě draků

Plavání-hry ve vodě – bazén

Pexesový turnaj

Honza, kytara a písnička – hudební vystoupení v tělocvičně

Den stromů – poznávačka na zahradě

LISTOPAD

Hallowenské tvoření

Družinový slavíček – finále- tělocvična

Plavání-hry ve vodě- bazén

Návštěva knihovny

Smyslové hry a soutěže ke Dni nevidomých

Adventní výzdoba družin

Zdobení vánočních stromečků ve sportovním areálu

Vystoupení historického hudebního souboru Solideo- tělocvična

Soutěžní odpoledne v K-klubu

PROSINEC

Mezinárodní den zdravotně postižených –beseda

Čertovské vyrábění

Čertovská diskotéka -tělocvična

Plavání – hry ve vodě- bazén

Návštěva knihovny

Příprava na vánoční jarmark –výroba dárečků, dekorací a přáníček

Návštěva výstavy vánočních ozdob v muzeu

Zdobení stromečků pro ptáčky

Vánoční besídky

LEDEN

Zimní výzdoba družin

Hry na sněhu – školní zahrada

Plavání – hry ve vodě – bazén

Soutěž O nejhezčího papírového sněhuláka

Příprava na soutěž Družina má talent

Divadlo Koloběžka – Pohádka o porouchaném robotovi – tělocvična

Netradiční hry v tělocvičně

Chytrá hlavička – soutěž v řešení křížovek a rébusů

ÚNOR

Hry na sněhu – školní zahrada

Plavání – hry ve vodě- bazén

Návštěva knihovny

Výroba Valentinek

Výroba masek na karneval

Maškarní karneval – tělocvična

Družina má talent – finále – tělocvična

Korálková školička

 

BŘEZEN

Kouzelnické vystoupení- Kouzelník Reno – tělocvična

Soutěž O nejhezčí záložku do knihy

Jarní výzdoba družin

Šipkovaná- Čeřovka

Plavání – hry ve vodě – bazén

Návštěva knihovny

Den lesů a vody –výtvarná soutěž

Velikonoční vyrábění- soutěž O nejhezčí papírovou kraslici

 

DUBEN

Výroba ptáčků ke Dni ptactva

Návštěva knihovny

Mezinárodní den dětské knihy- soutěž Jak znáš naše pohádky

Beseda ke Světovému dni zdraví

Den úcty ke stáří – Jak se žilo dříve- návštěva muzea- výstava retro hraček ve školičce

Úklid zahrady a okolí školy

Příprava výstavy ke Dni Země

Vyrábění z různých recyklovaných materiálů

Soutěž- Co do lesa nepatří- Šibeňák

Dopravní testík

KVĚTEN

Výroba sluníček ke Dni slunce

Paměťový závod na zahradě

Fotbalový turnaj

Výroba dárečků pro maminky

Světový den bez tabáku – beseda

Poznávačka jarních květin- zahrada

Závody koloběžek na hřišti

Mezinárodní den rodiny – výtvarná soutěž

Návštěva knihovny

Loutkové divadlo Kozlík – Vodnická pohádka-tělocvična

ČERVEN

Netradiční soutěže ke Dni dětí – zahrada

Malování na chodník

Úraz není náhoda – beseda a soutěž

Soutěž Jak znáš naše město a okolí

Chytrá hlavička – soutěž v luštění křížovek

Výlety do blízkého okolí Jičína