ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

skolanew

skolaold

Žádost o uvolnění žáka ke stažení zde


Základní škola Jičín

Husova 170

506 01 Jičín

                                                                                              V Jičíně dne …………201.

Věc: Žádost o uvolnění žáka – žákyně z vyučování

 

 

            Žádám vás o uvolnění syna – dcery …………………………………………..

                                                                                  příjmení a jméno

třída ……… z vyučování v těchto dnech: od ……………. do ………………(včetně)                                                 

Zdůvodnění: ………………………………………………………………………….

                        …………………………………………………………………………

                                                                                  ………………………………….

                                                                                     podpis rodičů (zákonných zást.)

Jméno a příjmení rodiče (zákonného zást.): ..................................................................

Adresa rodiče (zákonného zást.): ..................................................................................

Stanovisko třídního učitele a podpis: