ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr15.jpg
 • obr11.jpg
 • obr14.jpg
 • obr12.jpg
 • obr16.jpg
 • obr10.jpg
 • obr13.jpg
 • obr17.jpg

skolanew

skolaold

 • 25.jpg
 • 22.jpg
 • 27.jpg
 • 24.jpg
 • 23.jpg
 • 26.jpg
 • 21.jpg
 • 20.jpg

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků.


Od počátku nového školního roku, tj od 1. 9. 2014 zavádíme elektronickou žákovskou knížku. Tato poměrně výrazná změna se dotkne všech žáků již od 1. ročníku a tím samozřejmě jejich rodičů, zákonných zástupců. Elektronická žákovská knížka nahradí stávající tištěné podoby žákovských knížek či notýsků a stane se kromě zaznamenávání klasifikace žáků i prostředkem další komunikace mezi školou a rodičem.


Vy, jako rodiče, získáte zcela 100% přehled o známkách svého dítěte (odpadne problém, zda bylo dítě v den zápisu známek ve škole nebo zda nezapřelo žákovskou knížku). Rodič se dozví o formě zkoušení, navíc získá přehled o důležitosti známky, neboť elektronická žákovská knížka umožní rozlišit tři tzv. „váhy" známek dle důležitosti. Do elektronické žákovské knížky budou zapisovány známky ze všech předmětů. Je naším cílem, aby byly známky zapisovány zpravidla do 2 dnů po hodnocení nebo vždy na konci pracovního týdne v pátek.


Kromě toho se nová elektronická ŽK stane prostředkem komunikace, kdy budete moci své dítě omlouvat z výuky a nebo posílat škole další zprávy. Taktéž i škola, ředitelství či třídní učitelé, Vám budou moci takto předávat informace, např. o chování vašich dětí, o plánovaných akcích apod. Součástí této aplikace bude i možnost nahlédnout do rozvrhu hodin, suplování, plánu akcí školy.


Elektronická žákovská knížka je dostupná na adrese:
https://bakalari.2zsjc.cz
Důležité upozornění: webová aplikace neumožňuje uložení přihlašovacích údajů v internetovém prohlížeči.

Aplikace pro chytré telefony s OS Android je dostupná zde https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.impire.bakalari.student


Z výše uvedeného vyplývá, že k elektronické žákovské knížce je nutné, aby rodiče měli přístup na internet. Počítáme samozřejmě i s tím, že ne každý rodič tuto možnost má. V těchto, a myslíme, již jenom výjimečných případech, škola zajistí informování rodiče písemnou formou jakýmsi výpisem známek, který rodiči předáme a to vždy za určité období.


Po začátku školního roku, budou od Vás třídní učitelé chtít emailovou adresu rodiče. A pokud má adresu i vaše dítě, tak i email dítěte. Důvodem bude uložení těchto adres do databáze, pro případ, že byste vaše přístupové heslo ztratili nebo zapomněli. Nové heslo si můžete nechat na přihlašovací obrazovce zaslat na Váš email. Na tyto adresy budete současně dostávat upozornění, že máte ve webové aplikaci novou zprávu. Každý rodič obdrží dva přístupy. Jeden pro rodiče a druhý pro žáka. Ve vlastním zájmu byste heslo rodiče měli znát jenom vy, jako rodič – a to z důvodu, aby si vaše dítě pod vaším heslem nenapsalo samo např. omluvenku. Rozdíl v přístupu žáka a rodiče je pouze ten, že žáci nemohou psát omluvenky.


Případné technické záležitosti či problémy vám pomůže řešit náš ICT správce na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .


Vážení rodiče, věříme, že tato poměrně výrazná změna v komunikaci, napomůže k dalšímu zkvalitnění ve sféře informovanosti rodičů. Jsme přesvědčeni o tom, že v době, kdy se s elektronickou komunikací setkáváme čím dál více častěji, nebude naše rozhodnutí na škodu. Věříme, že naprostá většina z vás usedá denně k počítači – k internetu či elektronické poště. A proč tedy při této příležitosti se současně nepodívat na elektronickou žákovskou knížku vašeho dítěte a mít tím každodenní obraz o jeho vzdělávání a chování, včetně informací, které vám může i touto formou škola poskytovat.

 

ředitelství ZŠ

 

Ukázka aplikace:

bakalari

Toto okno se zobrazí po přihlášení do aplikace. V pravém horním rohu jsou informace o přihlášeném uživateli. Na úvodní obrazovce jsou informace o nových známkách a nových zprávách v systému Komens. Dále se zobrazuje poslední přihlášení. Z menu jsou nejdůležitější položky "Klasifikace", zde se zobrazuje průběžná a pololetní klasifikace. A menu "Komens", kde se zobrazují přijaté zprávy, můžete posílat zprávy učitelům a psát omluvenky. V menu "Nástroje" je možné změnit heslo do aplikace. A rodiče, kteří mají na škole víc dětí, si mohou spojit více účtů dohromady.