ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr11.jpg
 • obr16.jpg
 • obr12.jpg
 • obr15.jpg
 • obr10.jpg
 • obr17.jpg
 • obr14.jpg
 • obr13.jpg

skolanew

skolaold

 • 24.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 27.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 20.jpg
 • 26.jpg

Základní škola, Jičín, Husova 170

Základní informace o ochraně osobních údajů pro žáky

 

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU.

Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Úřad pro ochranu osobních údajů

ž provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů;

ž přijímá podněty a stížnosti na porušení zákona;

ž poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů;

ž připomínkuje návrhy zákonů a dalších právních předpisů.

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o Vašem soukromí a mohou často prozradit více, než si přejete.

Osobním údajem je jakýkoli údaj vztahující se k identifikované, resp. Vaší osobě:

ž jméno a příjmení,

. pohlaví,

. věk a datum narození,

. rodné číslo

. státní příslušnost,

ž adresa bydliště,

ž informace o Vašich zálibách a zvyklostech,

ž informace o Vašich majetkových poměrech,

ž jaký je Váš životní styl,

 

Zvláštní kategorie osobních údajů

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou citlivé údaje. Vypovídají o:

ž národnostním, rasovém nebo etnickém původu,

ž politických postojích,

ž náboženském, filozofickém, politickém přesvědčení,

ž zdravotním stavu (anamnéza, diagnóza, RTG snímky),

ž sexuálním životě,

ž jedinečných biologických rysech (tzv. biometrické údaje – otisk prstu, obraz sítnice aj., genetické charakteristiky).

Jejich zneužitím může být narušeno Vaše soukromí zvlášť citelně.

Chraňte své soukromí i na internetu!

ž Rozmyslete si, zda zveřejníte své osobní údaje.

ž Hesla a přístupové kódy nikomu nesdělujte - ani kamarádům.

ž Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte.

ž Pozor na informace o místech a trasách, kde se pravidelně pohybujete, nebo o odjezdu na dovolenou.

ž Při používání webové kamery buďte opatrní.

ž Pamatujte – co jednou zveřejníte na sociálních sítích a internetu, to už nikdy zcela neodstraníte.

Mobilní telefony, fotoaparáty, videokamery ve škole

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák, zaměstnanec školy) bez jejich svolení - je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).

V Jičíně dne 24. 5. 2018                                                                                                               Mgr. Roman Mareš, ředitel školy