ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr14.jpg
 • obr15.jpg
 • obr11.jpg
 • obr10.jpg
 • obr13.jpg
 • obr12.jpg
 • obr16.jpg
 • obr17.jpg

skolanew

skolaold

 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 27.jpg
 • 21.jpg
 • 24.jpg
 • 26.jpg
 • 25.jpg
 • 20.jpg
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
měsíc datum den čas název akce zodpovídá
SRPEN 26. 8. - 30. 8.   8.00 - 14.00 přípravný týden VŠ + učitelé, ŠD
26. 8. PO 9:00 zahajovací porada ŘŠ + ZŘŠ
???     jednání šk. Rady ŘŠ
27. 8.  ÚT 10:00 BOZP - noví zaměstnanci  
28. 8. ST 8:00 opravné zkoušky ŘŠ
28. 8. ST 10:00 schůzka 1. st. ZŘS
28. 8. ST 11:00 schůzka ŠD ŘS + ZŘS
29.8. ČT 10:00 schůzka ŠPP ŘŠ + ZŘŠ + VP
30. 8. 10:00 porada sboru - provozní ŘŠ + ZŘŠ+MP
30. 8.  dopoledne kontrola přípravy tříd a připravenosti na školní rok
30. 8. do 12:00 finální dokončení tříd  učitelé + ŠD
           
ZÁŘÍ 2. 9.  PO 8.00  zahájení školního roku VŠ + učitelé, ŠD
2. 9. PO 10:00 provozní porada pedag. zam. ŘŠ + ZŘŠ
3. 9. ÚT 10:00 projev ředitele školy do šk. rozhlasu ŘŠ
3. a 4. 9. ÚT a ST   třídnické práce TU
5. 9. ČT 8.00  zahájení výuky dle rozvrhu učit.
6. 9.   výuka dle rozvrhu  
???????     třídní schůzky 1. tříd  + 6. tříd  
11. 9. - 15. 9. ST - NE   JMP tř. uč., učit., ŠD
15. 9. - 20. 9. NE - PÁ   Cyklistický kurz 8. r. - I - 8. A + 8. C p. Beneš, JIR, FIŠ, CHAR, ŠOL, VOS 
22. 9. - 27. 9. NE - PÁ   Cyklistický kurz 8. r. - II p. Beneš, FIŠ, JIR, VOS, 
18. 9. ST 14:00 setkání Kolegia ředitele školy ŘŠ
19. 9. ČT 14:00 1. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
??????     Schůzka k šablonám II ŘŠ
28. 9. SO   státní svátek  
           
  10. - 11. 10. ČT, PÁ   sběr papíru referenti sběru
14. 10. PO 8:00 porada vedení školy se ŠD ŘŠ
14. 10. PO 9:00 porada vedení školy s provozními zam. ŘŠ
28. 10. PO státní svátek  
29. 10. - 30. 10. ÚT, ST Podzimní prázdniny
           
LISTOPAD 13. 11. ST 14:00 Kolegium ředitele ŘŠ
14. 11. ČT 14:00 2. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
17. 11. NE státní svátek
20. 11.  ST 14.15 pedagogická rada - 1. čtvrtletí ŘŠ + ZŘŠ
21. 11.  ČT 15.30 třídní schůzky 1. st. TU 1. st.
21. 11. ČT 16.00 třídní schůzky 2. st. TU 2. st.
      inventarizace majetku ŘŠ
do 30. 11.     podání přihlášek na SŠ s talentovou zk. VP- R. Smolíková 
           
PROSINEC 10. 12. ÚT 14:00 - 17:00 Vánoční jarmark ŠD., p. Petráčková
20. 12. dle dohody vánoční besídky TU
21. 12. SO   začínají Vánoční prázdniny  
3. 1.   konec Vánočních prázdnin  
           
LEDEN 6. 1. PO 8.00 začátek vyučování po Vánočních prázdninách
14. 1. ÚT 15:30 třídní schůzky /konzultace na 1. st. TU
14. 1. ÚT 16:00 třídní schůzky/konzultace na 2. st. TU
22. 1. ST 14:15 pedagogická rada - pololetní ŘŠ, ZŘŠ
30. 1. ČT   vysvědčení za 1. pololetí TU
31. 1.   jednodenní pololetní prázdniny  
           
ÚNOR 3. 2. -9. 2. Po - PÁ   JARNÍ PRÁZDNINY  
19. 2. ST   3. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
11.2.     schůzka zájemců s VP, informace k přijímačkám VP- R. Smolíková 
26. 2. ST   setkání Kolegia ředitele školy ŘŠ
16.-22.2. NE - SO    Lyžařský kurz 7. roč. ved . -p. Jirsa
      porada vedení školy se ŠD ŘŠ
      porada vedení školy s provozními zam. ŘŠ
           
BŘEZEN      
      termín odevzdání přihlášek na SŠ VP - R. Smolíková
           
DUBEN 9.  - 13. 4. ČT - PO   Velikonoční prázdniny  
20. - 24. 4. PO - PÁ   akce spojené s Dnem Země ZŘŠ, TU
23. - 24. 4. ČT, PÁ   sběr starého papíru sběr. ref.
22. 4. ST 14:15 pedagogická rada - 3. čtvrtletí ŘŠ, ZŘŠ
28. 4. ÚT 15:30 třídní schůzky/konzultace  1. st. TU
28. 4. ÚT 16:00 třídní schůzky/konzultace  2. st. TU
1. - 30. 4.     zápis do 1. ročníků ŘŠ, ZŘŠ
      1. kolo přijímacího řízení na SŠ VP - R. Smolíková
           
KVĚTEN 1. 5.   státní svátek  
8. 5.   státní svátek  
      4. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
4. - 8. 5. PO - PÁ   Netradiční výuka v přírodě 3. A + 3. B Ced, Děd,
25. - 29. 5. PO - PÁ   Netradiční výuka v přírodě 3. C Podh
      Turistický kurz 6. ročníků  
25. - 29. 5.  PO - PÁ   Vodácký kurz - 9. ročníků - Vltava M. Beneš
      porada vedení školy se ŠD  
      setkání Kolegia ředitele školy ŘŠ
      třídní schůzky - konzultace - VOLIT. TU
květen     školní výlety, exkurze TU
           
ČERVEN       sportovní olympiáda  
      štafetové běhy  
      školní výlety, exkurze TU
      schůzka s rodiči budoucích 1. roč. ZŘŠ
      provozní porada - pracovníci provozu ŘŠ
23. 6. ÚT 14:15 závěrečná pedagogická rada ŘŠ, ZŘŠ
30. 6. ÚT   konec školního roku - vysvědčení TU
  od 1 .7. - do 31. 8.     HLAVNÍ PRÁZDNINY  
  1.9. ÚT   zahájení školního roku 2020/2021  
           
projednáno v pedagogické radě
V Jičíně, 26. srpna 2019
ředitel školy Roman Mareš