ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr16.jpg
 • obr15.jpg
 • obr12.jpg
 • obr17.jpg
 • obr10.jpg
 • obr13.jpg
 • obr14.jpg
 • obr11.jpg

skolanew

skolaold

 • 27.jpg
 • 23.jpg
 • 20.jpg
 • 22.jpg
 • 25.jpg
 • 21.jpg
 • 26.jpg
 • 24.jpg

Projekt ERASMUS+ „Vzdělávací mobilita pracovníků škol“ na ZŠ Husova vstoupil do finále.

     

Projekt byl zaměřen na vzdělávání učitelů cizího jazyka formou rozvoje jejich komunikace v angličtině. Další vzdělávání v angličtině tak ukončily 2 paní učitelky 1. stupně: p. uč. Zuzana Pácaltová a p. uč. Lenka Dědečková. Další fází projektu byl výjezd jmenovaných učitelek a ještě i paní učitelky Kateřiny Zídkové do Spojeného království, v době letních prázdnin 2017.

Paní učitelka Zídková se zúčastnila kurzu v oblasti Lake District. Absolvovala vysoce intenzivní kurz s názvem „Experiencial English for Teachers“ pořádaný jazykovou školou Nab Cottage, Language school in the Lakes, severně od Manchestru. Kurz byl zaměřený na rozvoj jazykových dovedností v angličtině, metodiku, proces učení, osobnostní a tvůrčí rozvoj.  Odpolední a večerní program sestával z poznávání okolí, kultury a života v Lake District, účastí na kulturních akcích, návštěv místních zajímavostí, vycházek do přírody, sportovních činností, společných dílen zaměřených na práci s autentickými materiály, výslovnost, zpěv, bubnování, jógu, vše v příjemném přátelském prostředí a v angličtině.

Paní učitelka Pácaltová se během svého pobytu v Londýně zúčastnila kurzu s názvem „Teacher Training Course - Further Professional Development for Teachers.“ V dopoledních hodinách se frekventanti věnovali tématům týkajících se žáka, učitele, vyučovacího procesu, efektivity různých výukových metod, získali zásobník aktivit využitelných v hodinách anglického jazyka a dalších výukových předmětů. Odpolední lekce byly zaměřeny na rozvíjení jazykových schopností. Po výuce společně cestovali po městě, poznávali místní zajímavosti, kulturu, život a atmosféru hlavního města. Během víkendových dní také navštívila studentská města Oxford, Cambridge a tajuplný ostrov Isle of Wight. Velkým přínosem byla komunikace s místními obyvateli i dalšími účastníky.

 

Paní učitelka Dědečkovánavštěvovala jazykovou školu Globe English Centre v Exeteru. Jazykové lekce probíhaly v dopoledních i odpoledních hodinách. Učitelé byli profesionální, velmi vstřícní a trpěliví. Zajímavé bylo poznání města a jeho okolí. Samotné město Exeter a jeho okolí je opravdu nádherné. Historické centrum s mnoha zachovalými budovami, galerie, muzea, divadla, parky, odpočinková místa a mnoho sportovišť stojí za návštěvu. Nedaleké Jurské pobřeží přitahuje pozornost turistů. Také mnoho zemědělských usedlostí a šlechtických sídel si zaslouží obdiv.

     

Vyvrcholením projektu byla na počátku školního roku 2017/2018 – 27. září tzv. „Zahradní slavnost jazyků“ /Garden Party/ pro žáky, učitele i veřejnost. Tato se uskutečnila za velmi pěkného počasí na školní zahradě při ZŠ Husova. Na několika stanovištích čekaly na žáky úkoly v angličtině, kde si mohli především ti začátečníci zopakovat třeba slovní zásobu, ti zkušenější poznávali rodokmen královské rodiny nebo si zaházeli rugbyovým míčem či učili se dopravním předpisům na britských silnicích. Odměnou pro žáky za vykonané činnosti bylo ovoce či pečivo dle anglických receptů. Pro výše jmenované paní učitelky byl jistě největší odměnou pocit radosti z úžasné aktivity zúčastněných žáků.

Odpoledne, na závěrečném semináři, v prostorách školičky se sešly téměř všechny paní učitelky z 1. stupně a vyučující angličtiny z 2. stupně, aby společně i z  hosty ze 4. ZŠ v Jičíně společně celkově zhodnotili projekt. Příjemné prostředí a šálek kávy či anglického čaje s anglickými toasty potěšily jistě všechny bilancující učitele.         

Mgr. Roman Mareš, ředitel školy

        logo