ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr17.jpg
 • obr13.jpg
 • obr16.jpg
 • obr11.jpg
 • obr12.jpg
 • obr14.jpg
 • obr10.jpg
 • obr15.jpg

skolanew

skolaold

 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 24.jpg
 • 27.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 20.jpg

Během svého pobytu v Londýně (9. – 24.9.2017) jsem se zúčastnila kurzu s názvem Teacher Training Course - Further Professional Development for Teachers. V dopoledních hodinách jsme se věnovali tématům týkajících se žáka, učitele, vyučovacího procesu, efektivity různých výukových metod, získali jsme zásobník aktivit využitelných v hodinách anglického jazyka a dalších výukových předmětů. Odpolední lekce byly zaměřeny na rozvíjení našich jazykových schopností. Vyučující tohoto kurzu často využívali spolupráce a diskuze nás - studentů. To vedlo k rychlejšímu vzájemnému poznání, k poznání zemí a kulturního prostředí každého účastníka, ke sdílení zkušeností a také ke spřátelení účastníků kurzu. Po výuce jsme společně cestovali po městě, poznávali místní zajímavosti, kulturu, život a atmosféru hlavního města. Během víkendových dní jsem také navštívila studentská města Oxford, Cambridge a tajuplný ostrov Isle of Wight. Celý pobyt pro mě byl cennou zkušeností v mnoha oblastech - spolehnout se sám na sebe, zorientovat se v neznámém prostředí, komunikovat celé dva týdny v cizím jazyce. Velkým přínosem byla komunikace s místními obyvateli i dalšími účastníky kurzu. Získala jsem tu několik přátel a také kontakty na osoby, se kterými je možné navázat pracovní spolupráci.

Mgr. Zuzana Pácaltová