ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr17.jpg
 • obr12.jpg
 • obr13.jpg
 • obr16.jpg
 • obr14.jpg
 • obr15.jpg
 • obr11.jpg
 • obr10.jpg

skolanew

skolaold

 • 27.jpg
 • 24.jpg
 • 21.jpg
 • 23.jpg
 • 22.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 20.jpg

Absolvovala jsem vysoce intenzivní kurs s názvem Experiencial English for Teachers pořádaný jazykovou školou Nab Cottage, Language school in the Lakes, severně od Manchestru. Kurs byl zaměřený na rozvoj jazykových dovedností v angličtině, metodiku, proces učení, osobnostní a tvůrčí rozvoj. Výuka probíhala formou jazykových cvičení zaměřených na řečové dovednosti, formou komunikace a spolupráce ve skupině, projektů a tvůrčích úkolů. Zároveň jsme pracovali na odbourávání stresu, cvičení koncentrace a uvědomování si přítomného okamžiku. Většina činností mi je velkou inspirací pro práci s dětmi, nebo se dá přímo ve výuce použít.

Odpolední a večerní program sestával z poznávání okolí, kultury a života v Lake District, účastí na kulturních akcích, návštěv místních zajímavostí, vycházek do přírody, sportovních činností, společných dílen zaměřených na práci s autentickými materiály, výslovnost, zpěv, bubnování, jógu, vše v příjemném přátelském prostředí a v angličtině. Kromě nabytých zkušeností jsem si přivezla autentické materiály včetně vlastních fotografií, navázala jsem přátelství s kolegy z jiných evropských zemí, dozvěděla se mnoho o životě a školství zejména ve Finsku, Švýcarsku, Rakousku, Španělsku a Dánsku.

O svoje zkušenosti se ráda podělím se svými kolegy a tento kurs a tuto jazykovou školu budu velice doporučovat.“

                                                                                                                                                           Mgr. Kateřina Zídková