ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr16.jpg
 • obr10.jpg
 • obr15.jpg
 • obr12.jpg
 • obr11.jpg
 • obr14.jpg
 • obr17.jpg
 • obr13.jpg

skolanew

skolaold

 • 26.jpg
 • 25.jpg
 • 27.jpg
 • 20.jpg
 • 24.jpg
 • 23.jpg
 • 22.jpg
 • 21.jpg

Projekt:

SPOLU TVOŘÍME BUDOUCNOST HUSOVKY II

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014408

 

Výzva č. 02_18_063 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – tzv. Šablony II, vyhlášenou MŠMT ČR.

Cílem projektu je podpora školám při společném vzdělávání žáků, zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, podpora nových přístupů ve výuce matematiky, rozvoj čtenářské gramotnosti a digitální gramotnosti učitelů.

Datum zahájení realizace projektu:                     1. 9. 2019

Celková doba realizace projektu:                         24 měsíců

Datum ukončení realizace projektu:                    31. 8. 2021

Zvolené šablony:

. školní asistent – personální podpora ZŠ

. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech: inkluze, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, digitální gramotnost učitelů.

. čtenářský klub pro žáky ZŠ

. doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

. projektové dny ve škole i mimo školu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 709 654 Kč          

Spolu tvoříme budoucnost Husovky II