ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr16.jpg
 • obr12.jpg
 • obr17.jpg
 • obr14.jpg
 • obr11.jpg
 • obr15.jpg
 • obr10.jpg
 • obr13.jpg

skolanew

skolaold

 • 21.jpg
 • 25.jpg
 • 24.jpg
 • 26.jpg
 • 20.jpg
 • 23.jpg
 • 27.jpg
 • 22.jpg

                             ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZÁŘÍ
Seznámení dětí s Vnitřním řádem ŠD                      

Pravidla společného soužití v kolektivu –Desatero ŠD
Zahájení činnosti zájmových útvarů
Plavání - hry ve vodě
Návštěva knihovny
Celodružinová výtvarná soutěž – život v lese
Vyrábění z přírodních materiálů
Přírodovědná poznávací soutěž na zahradě

ŘÍJEN
Barevný podzim – stromy, listy, plody- hrátky s přírodninami
Plavání – hry ve vodě
Filmové představení
Návštěva knihovny
Halloweenské tvoření
Hádankový král
Divadelní představení – divadlo Kozlík

LISTOPAD
Plavání – hry ve vodě
Filmové představení
Návštěva knihovny
Adventní výzdoba družin
Zdobení vánočních stromečků v areálu
Korálková dílna
Výstava železničních modelů
Vánoční tvořivá dílna v knihovně
Příprava na vánoční jarmark – vánoční vyrábění
Exkurze do výrobny vánočních ozdob-HAN

PROSINEC
Čertovské vyrábění
Čertovská diskotéka
Plavání – hry ve vodě
Návštěva knihovny
Filmové představení
Vánoční jarmark
Vánoční výstava v muzeu
Vánoční besídky
Bruslení

LEDEN
Zimní radovánky na zahradě
Plavání -hry ve vodě
Návštěva knihovny
Filmové představení
Celodružinová výtvarná soutěž se zimní tématikou
Netradiční hry v tělocvičně
Soutěžní odpoledne v K- klubu
Týden bystrých hlaviček(křížovky, kvízy)
Bruslení


ÚNOR
Hry na sněhu – bobování
Plavání – hry ve vodě
Výroba valentinek
Výroba masek na karneval
Maškarní karneval
Družinový slavíček – soutěž ve zpěvu
Filmové představení
Návštěva knihovny
Soutěžní odpoledne v K-klubu
Divadelní představení

BŘEZEN
Jarní výzdoba družin
Celodružinová výtvarná soutěž- jarní květiny
Plavání – hry ve vodě
Filmové představení
Návštěva knihovny
Soutěž o nejhezčí leporelo

DUBEN
Jarní úklid zahrady
Velikonoční vyrábění
Dopravní soutěž na zahradě
Plavání – hry ve vodě
Filmové představení
Návštěva knihovny
Soutěž Co do lesa nepatří
Celodružinová soutěž – dopravní prostředek
Návštěva hvězdárny

KVĚTEN
Fotbalový turnaj
Poznávačka jarních květin
Zábavná sportovní olympiáda
Celodružinová výtvarná soutěž- maminka
Filmové představení
Návštěva knihovny
Pohádkové kreslení
Plavání – hry ve vodě

ČERVEN
Soutěže ke Dni dětí
Úraz není náhoda – beseda a soutěž
Soutěž Jak znáš naše město a okolí
Návštěva muzea, Valdické brány, Rumcajsovy ševcovny
Plavání – hry ve vodě
Filmové představení
Návštěva knihovny
Výlety do blízkého okolí