ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr12.jpg
 • obr16.jpg
 • obr17.jpg
 • obr11.jpg
 • obr15.jpg
 • obr13.jpg
 • obr10.jpg
 • obr14.jpg

skolanew

skolaold

 • 22.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 20.jpg
 • 24.jpg
 • 23.jpg
 • 27.jpg
 • 21.jpg

Základní škola, Jičín, Husova 170

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vyplývá ze:

- zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva školství č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva financí č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

-platných hygienických předpisů

Hlavní činností školní jídelny Základní školy, Jičín, Husova 170 je zajištění stravování žáků, pracovníků školských zařízení a cizích strávníků.
V současné době školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

 

Provoz školní jídelny:

Výdej obědů:

       -   11,15 - 11,40 hod. cizí strávníci + výdej obědů do jídlonosičů

       -   11,45 - 14,00 hod. výdej obědů pro žáky a zaměstnance

Jídlo odnášené v jídlonosičích je určené k přímé spotřebě.

-     provozní doba kanceláře ŠJ: po – pá od 6,30 do 14,00 hod.

Ceny stravného:

Strávníci 7 – 10 let                             27,00 Kč

Strávníci 11 – 14 let                           29,00 Kč

Strávníci 15 let a výše                        31,00 Kč

Zaměstnanci                                      31,00 Kč

Cizí strávníci                                     59,00 Kč


Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše

uvedeného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září do 31. srpna.
Před zřízením jakéhokoliv způsobu placení stravného, musí být se strávníkem sepsána přihláška ke stravování.

 

Způsob placení stravného:

Bezhotovostní:  

-          souhlas s inkasem přinést potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem

-          příkazem z účtu (je nutné mít přiřazený variabilní symbol)

Stravné je nutno uhradit do 20. dne v měsíci (v srpnu na září, v září na říjen atd…). Oběd je přihlášen až s došlou a připsanou částkou na účet ŠJ.

Částka ke zřízení trvalého příkazu:

- strávníci 7 – 10 let ………  540,00 Kč

- strávníci 11 – 14 let …….   580,00 Kč

- strávníci 15 let a výše …..   600,00 Kč

- cizí strávníci ……………1180,00 Kč

Účet školní jídelny: 2132541/0100

-          složenkou(strávníci platící složenkou musí přinést platný ústřižek o zaplacení do posledního dne v měsíci do 14,00 hod.)

-          fakturou– pouze pro organizace, poslední den v měsíci bude vystavena faktura za obědy za uplynulý měsíc

 

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou. Jakoukolivzměnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dnů, změna účtu atd….) je strávník povinennahlásit vedoucí školní jídelny.

 

Při neuhrazení stravného v daném termínu

-          přes inkaso přijde strávníkovi upozorňující email, případně mu bude vystavena složenka

-          obědy se přihlašují až s připsanou částkou na účet nebo s platným ústřižkem o zaplacení

 

Vyúčtování stravného po ukončení stravování:

-          vyúčtování inkasních plateb a trvalých příkazů se provádí v měsíci červenci

-          vyúčtování složenek – po ukončení stravování (strávník má povinnost nahlásit ukončení stravování vedoucí jídelny)

-          ukončení stravování strávník nebo zákonný zástupce oznámí v kanceláři školní jídelny. Zároveň zruší souhlas k inkasu nebo trvalý příkaz.

 

Přihlašování, odhlašování:

-          osobně ústní dohodou

-          na telefonním čísle: 493 532 518

-          na mobilním tel. čísle: 603 192 777, nebo formou SMS zprávy, na přání obratem odpovíme

-          e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-          na objednávkovém boxu umístěným před jídelnou

-          uzávěrka odhlášek a změn objednávek na následující den jen do 14,00 hod.

-          pouze v naléhavých případech jako je nemoc žáka apod. je možné si do 7,15 hod. oběd odhlásit telefonicky nebo v kanceláři ŠJ

 

V době neplánované nepřítomnosti žáka

-          první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. V tento den lze odebrat oběd do jídlonosiče od 11,15 do 11,45 hod.(dle vyhl. č.107/2005Sb., § 4 odst. 9 a školského zákona č.561/2004 Sb.§ 119).
Další dny neplánované nepřítomnosti strávníka – týká se to i akcí, které nejsou konané školou, se hradí plná cena oběda (cena oběda bude zahrnovat plné náklady na přípravu oběda = potraviny + věcná režie+ mzdové náklady).

-          organizace výdeje: rodiče budou dbát pokynů kuchařek, přinesené nádoby sami rozdělají k naplnění kuchařkám. Donesené nádoby budou hygienicky čisté a z vhodných materiálů (ne skleněné).

Jak přihlásit, odhlásit nebo objednat stravu přes internet:

-          přečtěte si pozorně jídelní lístek (www.2zsjc.cz)

-          napište váš požadavek, uveďte jméno, příjmení a třídu

-          pošlete email na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

       Objednávání stravy přes portál www.strava.cz

-          kontaktujte vedoucí školní jídelny, která vám podá podrobné informace, jak postupovat

-          bude vám přiděleno uživatelské jméno a heslo

-          po přihlášení na portálu www.strava.cz si můžete stravu přihlásit, odhlásit i objednat

-          pro chytré telefony se systémem Android. Mobilní aplikaci si můžete stáhnout zdarma na     Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

 

Jídelní lístek:

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržováním spotřebního koše. Je vyvěšen u objednacího boxu, v jídelně na nástěnce a na internetových stránkách školní jídelny.

 

Do prostor školní jídelny mají povolen vstup pouze osoby přihlášené ke stravování v naší ŠJ.

 

Bezkontaktní čipy a karty

-          záloha na bezkontaktní čip 115,- Kč

-          záloha na kartu 35,- Kč

-          záruka čipu 9 let, případné reklamace vyřizuje vedoucí ŠJ

-          strávník je povinen nosit čip nebo kartu každý den

-          při zapomenutí bude strávníkovi vydán náhradní lístek

-          pokud strávník ztratí nebo znehodnotí čip (kartu), je povinen ztrátu nahlásit v kanceláři jídelny a v co nejkratší době zakoupit čip nový.

Vlastní organizace:

-          v jídelně je určený prostor pro odložení tašek a oděvů

-          každý strávník si umyje ruce před vstupem do jídelny, vezme si tác, příbor a skleničku

-          u výdejního pultu strávník přiloží čip nebo kartu k terminálu a kuchařka mu vydá objednanou stravu

-          na konci pultu si každý strávník sám nalije polévku

-          pití si strávník nalije dle vlastního výběru

-          po konzumaci oběda odnese tác s použitým nádobím na okénko k mycí lince

-          zákaz vynášení kuchyňského nádobí (talířů, příborů, misek, táců) a zařízení mimo prostor školní jídelny

-          strava je určena ke konzumaci ve školní jídelně, nesmí se odnášet mimo ŠJ. Pouze zabalené doplňky oběda (dezert, sušenka, ovoce) jsou výjimkou

-          strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pedagoga a kuchařek

Problémy nebo připomínky:

-          hlásí strávník vedoucí školní jídelny

-          technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny

-          během výdejní doby zajišťují mimořádný úklid jídelny kuchařky / rozbité nádobí, rozlitý čaj, čistota stolů/

-          úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pedagog. dohledu, vedoucí školní jídelny nebo kuchařkám.

-          připomínky k provozu školní jídelny hlásí strávníci vedoucí školní jídelny

Vstup do jídelny pouze v čistém oblečení !

Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

V případě vážného nebo opětovného porušení vnitřního řádu školní jídelny má vedoucí jídelny nebo ředitel školy právo ukončit strávníkovi docházku do školní jídelny.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznamováni všichni strávníci:

-          při zahájení nového školního roku

-          každý strávník dostane vnitřní řád při přihlášení ke stravování

-          je vyvěšen na nástěnce před jídelnou

-          je umístěn na webových stránkách školy

-          seznámení s vnitřním řádem školní jídelny potvrzuje zákonný zástupce žáka svým podpisem na přihlášce ke stravování.

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti: 1.9.2019

Vypracovala:Mošnová Blanka, vedoucí ŠJ                        Vydal: Mgr.Mareš Roman, ředitel školy