ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr13.jpg
 • obr17.jpg
 • obr15.jpg
 • obr16.jpg
 • obr10.jpg
 • obr14.jpg
 • obr12.jpg
 • obr11.jpg

skolanew

skolaold

 • 23.jpg
 • 20.jpg
 • 27.jpg
 • 25.jpg
 • 24.jpg
 • 21.jpg
 • 26.jpg
 • 22.jpg

Co naše škola nabízí

- Kvalitní a moderní výuku, individuální přístup k žákům

- Výuku ve třídách vybavených interaktivní technikou se speciálními výukovými programy

- Tvořivé učení v matematice pro rozvoj logického myšlení a samostatného hledání řešení

- Důraz na práci s knihou i textem nejen v rámci hodin českého jazyka, ale i v rámci čtenářských klubů       pro rozvoj čtenářské gramotnosti a komunikativních dovedností

- Pestrou nabídka mimoškolních aktivit  

- Příjemné prostředí zrekonstruované „Školičky“

- Rozmanité využití školní zahrady pro výuku, odpočinek i zábavu

- Netradiční výuku v přírodě s ekologickým zaměřením

- Školní družinu s rozmanitou nabídkou aktivit

- Školní jídelnu s výběrem ze 2 jídel

- Na 2. stupni absolvování sportovních kurzů: turistický, lyžařský, cyklistický, vodácký

- Příjemné prostředí pro všechny