ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr17.jpg
 • obr10.jpg
 • obr15.jpg
 • obr11.jpg
 • obr14.jpg
 • obr16.jpg
 • obr12.jpg
 • obr13.jpg

skolanew

skolaold

 • 26.jpg
 • 24.jpg
 • 22.jpg
 • 25.jpg
 • 27.jpg
 • 20.jpg
 • 23.jpg
 • 21.jpg

Z předškoláka se stává školák …

…a zůstane jím řadu let. Na úspěšném začátku velmi záleží. Zkušenosti z první třídy často rozhodují i o dalších školních letech a o vztahu dítěte ke škole vůbec. Aby byly první krůčky holčiček a kluků co možná nejsnazší, je třeba, aby už z domova přišli vybaveni určitými dovednostmi.

         D e s a t e r o   p r o   p r v ň á č k y

 

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, kde bydlím.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím si uvázat tkaničku u bot.  
 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří. Dokážu srovnat učební potřeby do aktovky
 4. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvami, umím správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem tak, aby konec tužky směřoval k rameni.
 5. Umím nůžkami vystřihnout jednoduché tvary a obrázky.
 6. Poznám jednotlivé barvy a základní geometrické tvary.
 7. Umím správně vyslovovat všechny hlásky, umím přednést básničku nebo zazpívat písničku.
 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu. Pohádky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 9. Umím pozdravit, poprosit a poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

    10. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek, samostatně se najíst příborem. Umím dodržovat

hygienické návyky.

D e s a t e r o   p r o   r o d i č e

 1. Upravím dítěti vhodně režim dne (povinnost, odpočinek, zábava).
 2. Připravím dítěti pěkný pracovní koutek (psací stůl a místo na školní věci).
 3. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
 4. Příprava by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
 5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly, nejlépe dvakrát 15 minut.
 6. Pomáhám dítěti v přípravě domácích úloh a učebních pomůcek, společně je dáváme do aktovky.
 7. Snažím se respektovat a zároveň usměrňovat jeho pracovní tempo.
 8. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
 9. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 10. Dovedu pochvalou ocenit každý úspěch a povzbudím ho, i když nejsem mnohdy se všemi    

  jeho výsledky spokojen.