ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr17.jpg
 • obr16.jpg
 • obr12.jpg
 • obr10.jpg
 • obr13.jpg
 • obr15.jpg
 • obr11.jpg
 • obr14.jpg

skolanew

skolaold

 • 22.jpg
 • 20.jpg
 • 23.jpg
 • 26.jpg
 • 24.jpg
 • 27.jpg
 • 21.jpg
 • 25.jpg

 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání

 

na Základní škole, Jičín, Husova 170 pro školní rok 2020 – 2021

 

Základní škola, Jičín, Husova 170 bude ve školním roce 2020/2021 otevírat 2 první třídy (maximální počet přijatých žáků – 52 žáků).

 

V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

Ředitel školy stanovil níže uvedená kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 

1. Do Základní školy, Jičín, Husova 170 budou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy (§ 36 odst. 7 školského zákona)

 

Školský obvod Základní školy, Jičín, Husova 170

 

Dvorce, Robousy,

 

ulice: Českých bratří, Dělnická, Denisova, Fügnerova, Hradecká, Hrušňová, Husova, Jičínského, Jungmannova, Konecchlumského, Kr. Haranta, Křižíkova, Lošťákova, Meruňková, Moravčická, Nad Cihelnou, Pod Lipami, Průmyslová, Šibeňák, Šturmova, Švestková, Textilní, Třešňová, Tyršova, U Trati, Višňová, Vrchlického a Železničářská;

 

2. Do Základní školy, Jičín, Husova 170 dále mohou být přijaty děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Husova 170.

 

3. Do Základní školy, Jičín, Husova 170 dále mohou být přijaty děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu.

 

4. Do Základní školy, Jičín, Husova 170 dále mohou být přijaty děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec jej již žákem Základní školy, Jičín, Husova 170.

 

5. Do Základní školy, Jičín, Husova 170 dále mohou být přijaty děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín.

 

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení počtu žáků budoucích 1. tříd stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

 

Do 30 dnů od podání žádosti ředitel školy rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 

V Jičíně 5. 3. 2020                                                                Mgr. Roman Mareš, ředitel školy